Collection: EGYPTIAN COTTON

Egyptian Cotton (500 TC)